“เพราะเสียงเต้นของหัวใจประเมินมูลค่าไม่ได้..
..แต่เงินเพียงเล็กน้อยของท่าน..สามารถยืดอายุการเต้นของหัวใจให้กับชีวิตน้อยๆ ได้”


ร่วมสร้าง Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง
เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี

ในแต่ละประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดใหม่ที่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจกว่า ๔,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ผู้ป่วยเด็กที่เคยได้รับการผ่าตัดไปแล้วจําเป็นต้องกลับมารับการผ่าตัดอีกครั้ง ด้วยงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่ววยทั้งเก่าและใหม่ได้ทัน ผู้ปวยหลายรายเกิดผลแทรกซ้อนระหว่างรอคอย จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด

#มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนมอบโอกาสให้เด็กที่หัวใจพิการแต่กำเนิด 20 คน ได้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

ร่วมสร้าง Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง

เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดีที่จะเติบโต
เป็นพลังสำคัญของชาติต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตของชาติ สร้างหัวใจของเด็กไทย ให้แข็งแรง

ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสถาบันสุขภาพเด็กฯ    981- 9-94554- 2      รายละเอียดเพิ่มเติม  088 874 4671

Visitors: 161,369