ให้โอกาสชีวิต

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วม ในการช่วยกันสนับสนุนให้ครอบครัวเด็กป่วย

ได้มีโอกาสรัก มีโอกาสกอด มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูก...ได้นานขึ้น

โดยการร่วมบริจาคสนับสนุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิรพ.เด็ก รายได้นำไปพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร”

หากเด็กป่วยเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยเร็ว ความพิการก็ลดน้อย โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และสังคมต่อไป


  • เงิน1,000,000 บาท ต่อเดือน ต่อคน แล้วเราจะไปหามาช่วยชีวิตลูกเราได้จากที่ไหน.....?
Visitors: 114,049