กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษามหาราชินีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อมอบโอกาส คืนสุขภาพดีให้เด็กไทย

อีกรูปแบบการบริจาค สแกน Qr Code เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอใบเสร็จ

บริจาคผ่านการสแกน QrCode หรือ E donation
ข้อมูลการบริจาคของท่านจะถูกส่งไปยังสรรพกรโดยอัตโนมัติ

ไม่ต้องรอขอใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิอีกต่อไป

 

Visitors: 145,005