โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ และพัฒนาการแพทย์

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์ให้กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) เพื่อช่วยให้สถาบันฯ ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กโรคยุ่งยาก ซับซ้อนให้ได้รับบริการ คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ร่วมบริจาคเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร

 

แฟกซ์หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

อีเมล์ givetochild1415@gmail.com โทร./แฟกซ์ 02-640-9363 มือถือ 088 874 4673 /089 141 1523 (กรณีติดต่อ ขอใบเสร็จ ติดต่อ คุณอรพินท์ และคุณกุ้ง)

หรือทาง LINE ID: GIVETOCHILD   childrenhospitalthailand

 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,571