โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ และพัฒนาการแพทย์

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์ให้กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) เพื่อช่วยให้สถาบันฯ ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กโรคยุ่งยาก ซับซ้อนให้ได้รับบริการ คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ร่วมบริจาคเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร

 

กรณีขอใบเสร็จ  แฟกซ์หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

อีเมล์ givetochild1415@gmail.com

โทร./แฟกซ์ 02-640-9363

มือถือ 088 874 4673 /089 141 1523

(กรณีติดต่อ ขอใบเสร็จลดหย่อนภาษี กดรับ Line เพื่อจัดส่งหลักฐานการบริจาค ได้เลย ตาม  Line นี้  เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 
 

<img height="36" border="0"


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 120,914