วันใหม่ชีวิตใหม่

 

 


คุณพ่อน้องมิ้นท์อายุ
8 ปี

        “น้องมิ้นท์ป่วยเป็นโรคซับซ้อนยุ่งยากในเด็กเล็ก เนื่องจากไม่สามารถคลอดได้เพราะรกพันคอ

ตอนนั้นจึงต้อง ผ่าตัดคลอดก่อนกำหนดด้วยน้ำหนักตัวเพียง 1,000 กรัม  อยู่ได้ 30 วันน้องมีอาการลำไส้ตายจึงต้องผ่าตัดด่วน ทางโรงพยาบาลที่ทำคลอดแนะนำว่าควรไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ แพทย์จึงแนะนำให้มาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี จึงพาน้องปลื้มเข้ามารับการผ่าตัดและต้องผ่าตัดซ้ำอีกหลายครั้ง ทั้งยังมีอาการชักแทรกซ้อน

แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ทำให้น้องมิ้นท์อาการดีขึ้นเป็นลำดับ

บุคลากรทุกท่านให้การดูแลจิตใจของพ่อแม่ให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป

สิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลที่ได้รับการสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของผู้ให้อย่างแท้จริง การสร้างตึกใหม่นี้จึงเป็นการสร้างมหากุศลอันจะช่วยให้เด็กไทยได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น”

Visitors: 233,260