กอดคือยาวิเศษ

 

ครอบครัวเนินสูง

         ครอบครัวเนินสูงเป็นอีกครอบครัวที่ต้องลาออกจากงาน เพื่อคอยตระเวนอุ้มลูกน้อย  ป่วยเป็นโรคทางสมองและพิการทางการเคลื่อนไหว ตระเวนรักษาไปทั่ว ด้วยความพยายามและปรารถนาที่จะให้ลูกน้อยดีขึ้น  ตลอดระยะเวลา 2 ปีแรกสร้างความทุกข์ทรมานทางใจแก่ผู้เป็นพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง  

         จนกระทั่งโรงพยาบาลต้นสังกัด  ได้ทำการส่งตัวน้องฟ้าเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลเด็ก ลดภาระการเดินทาง มีที่พักพิง และช่วยเหลือรับเป็นคนไข้สังคมสงเคราะห์

          ปัจจุบันน้องฟ้า หรือฟ้าใหม่  ชื่อใหม่ที่ของพี่ๆพยาบาลตั้งให้  

         มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ สุขภาพจิตของครอบครัวผู้ดูแลน้องฟ้าดีขึ้น มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและประคับประคองอาการน้องฟ้าใหม่ ให้ดำเนินไปอย่างความรู้ความเข้าใจท่ามกลางคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์

 

 

Visitors: 233,255