คืนชีวิตคืนอ้อมอกแม่

น้องกิ๊กโก๋   

กิ๊กโก๋คลอดก่อนกำหนดด้วย อายุครรภ์เพียงแค่ 27 สัปดาห์ แม่มีภาวะรกเกาะต่ำ หลังคลอดมีภาวะหายใจลำบากเนื่องจากปอดยังไม่สมบูรณ์ ขาดสารที่เคลือบผิวปอด ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจนาน 1 เดือน

ถอดท่อช่วยหายใจแล้ว  กิ๊กโก๋ยังใช้เครื่องช่วยแบบไม่ต้องใส่ท่ออีก 1 เดือน  ใน NICU มีภาวะช็อค ติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ มีภาวะเส้นเลือดไปหัว
ใจไม่ปิด (รักษาด้วยยา)  พ่อแม่หัวใจแทบสลายทุกคร้ั้งกลัวลูกจะไมมีชีวิตรอด  เพราะรายได้ก็น้อย มีหัวหน้าครอบครัวรายได้ทางเดียว

มูลนิธิโรงพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน

หลัง1 เดือนจากการดูแลรักษา ประคับประคองกิ๊กโก๋ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังคงให้ออกซิเจน กลับบ้านพร้อมสายให้อาหารที่ใส่ทางปากเนื่องจากยังดูดนมเองได้ไม่ดี

หลังกลับบ้านได้ 2 เดือน สามารถดูดนมได้เอง เด็กได้รับนมแม่ตลอด แม่มีน้ำนมมาก เรียกว่าเป็น Breast feeding sick baby 

ปัจจบันกิ๊กโก๋อายุ 1 ปีแล้ว  ร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการดี ซุกซนเหมือนเด็กทั่วๆไป คุณพ่อและคุณแม่ส่งรูปกิ๊กโก๋กลับมาให้ลุงหมอ ป้าหมอ และพี่พยาบาลดู และบรรยายว่า  ได้ลูกกลับมา เพราะได้รับโอกาสจากโรงพยาบาลเด็ก มีแพทย์ พยาบาลช่วยเหลือ  และที่สำคัญ กิ๊กโก๋มีภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคจนหายได้...

                  ....เพราะนมแม่...

 

Visitors: 233,259