สารจากประธาน

 

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วม ในการช่วยกันสนับสนุนให้ครอบครัวเด็กป่วย ได้มีโอกาสรัก มีโอกาสกอด มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูก...ได้นานขึ้น 

        โดยการร่วมบริจาคสนับสนุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี มูลนิธิรพ.เด็ก รายได้นำไปพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศให้การดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร”  หากเด็กป่วยเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยเร็ว ความพิการก็ลดน้อย โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และสังคมต่อไป

ศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

Visitors: 213,549