อยากมีครอบครัวน่ารัก สร้างได้

 คุณพ่อคุณแม่คะ ท่านเคยประเมินหรือไม่ว่า ครอบครัวท่านเป็นแบบใด 

ครอบครัวหรรษา ครอบครัววิชาการ ครอบครัวคาดหวัง ครอบครัวสุดเนี้ยบ ครอบครัวเป๊ะ หรือครอบครัววุ่นวาย

หากไม่เคยประเมิน อาจจะต้องหาเวลาพิจารณาไตร่ตรอง

และหากท่านใส่ใจในการเลี้ยงลูก ด้วย #การใช้วินัยเชิงบวก มาศึกษาทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะ...

 

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ เติบโตอย่างปลอดภัยและมีความสุข การพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก  ต้องการการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ โดยครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็ก

ครอบครัวบ่งบอกรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กและทัศนคติในการเลี้ยงดูลูก

การประเมินอย่างง่ายๆ ให้เริ่มพิจารณาว่า  แต่ละวันท่านใช้วิธีการอบรมลูกแบบใด

ระหว่าง “ด้านลบ” กับ “ด้านบวก”

การอบรม “ด้านลบ” เช่นการ ดุด่า-- ตะคอก ตะโกน ข่มขู่ลูกให้หวาดกลัว ดูถูก เปรียบเทียบ หรือเพิกเฉย ไม่สนใจลูก

แม้จะทำให้ลูกยอมทำตาม แต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆ 

เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างความวิตกกังวล   ความกลัวและความโกรธให้กับลูก นานๆ ไปจะยิ่งทำให้สัมพันธภาพระหว่างลูกและพ่อแม่มีปัญหา

 และลูกจะมีปัญหาพฤติกรรม ต่อต้านหรือก้าวร้าว

 

หากท่านใช้ “ด้านบวก”   ในการอบรมสั่งสอน #จะทำให้ลูกมีความมั่นใจในตนเอง   เคารพผู้อื่น   รู้สึกมีคุณค่า   ทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง กระตือรือร้น มีกำลังใจในการใช้ชีวิต แล้วท่านจะมีครอบครัวที่น่ารัก (CUTE Family) 

 

อ่านถึงตรงนี้แล้ว คงอยากมีครอบครัวน่ารักในบ้านตัวเองกันแล้วใช่ไหมคะ

 

#วิธีการสร้างก็ไม่ยุ่งยากนะคะ ทำได้ง่ายๆ โดยการสร้างเสริม #วินัยเชิงบวก

หมอมีคำแนะนำ ฝากมายังคุณพ่อคุณแม่ดังนี้ 

#Confidence      ให้ความมั่นใจ โดยวิธีการ  “จับถูกมากกว่าจับผิด” 

#มองหาสิ่งดีที่ลูกทำ     แสดงความชื่นชมลูก   เมื่อทำผิดพลาดก็ควรให้กำลังใจ    ไม่ซ้ำเติม   จะทำให้ลูกมั่นใจและภูมิใจในตนเอง

#Understanding       ให้ความเข้าใจ    ควรเข้าใจมุมมองของลูกในแต่ละสถานการณ์ และรับฟังลูก    เพื่อให้พ่อแม่สามารถพูดคุย และสร้างข้อตกลง ร่วมกับลูกได้โดย สันติวิธี ไม่บังคับ

#Trust   ให้ความไว้ใจ โดยพ่อแม่คอยเป็นผู้ช่วย ให้ลูกคิดหาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ไม่คิดตัดสินใจหรือทำทุกสิ่งแทนลูก ตลอดเวลา ควรเปิดโอกาสให้ลูก ได้ทำกิจกรรมต่างๆ หรือฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  จะทำให้เขารับทราบได้ว่า พ่อแม่มีความไว้วางใจในตัวเขา

#Empathy    ให้ความเห็นใจ พ่อแม่ควรเข้าถึงความคิด และความรู้สึกของลูก ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีของลูก และให้ความเห็นอกเห็นใจเขา ในฐานะความเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งมีทั้งส่วนดีและส่วนที่ยังต้องปรับปรุง หากคิดเช่นนี้จะทำให้พ่อแม่ยอมรับและนับถือ ในคุณค่าของลูก 

“#ครอบครัวน่ารักสร้างได้    หากท่านใส่ใจในการเลี้ยงลูก   ด้วยการใช้ วินัยเชิงบว

 

โดย ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย

นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก)

Visitors: 213,555