บัญชีธนาคารทหารไทย

   1. สั่งจ่ายเช็คในนาม       มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  2. โอนเงินเข้าบัญชี        มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      (ภาษาไทย)                  มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      (English)                      The Children’s Hospital Foundation QSNICH     

                              

   -ธนาคารทหารไทย [TMB]    เลขที่บัญชี 038-1-07690-0 สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

                            วัตถุประสงค์เพื่อโครงการ Little Miracle เพื่อจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ICU ผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้

                          (เครื่องช่วยหายใจ/เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ/เตียงผู้ป่วยเด็ก/เครื่องกระตุกหัวใจ/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ/เครื่องฟอกไต/เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเด็ก ฯลฯ)

กรณีต้องการใบเสร็จจัดส่งกลับไปยังท่าน  สามารถทำได้โดย 

                    ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่ให้ออกใบเสร็จ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบเสร็จกลับ  มาที่ คุณกุ้ง/คุณผึ้ง  ศูนย์ประสานงานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี ทางช่องทางสะดวกดังนี้ 

1.  อีเมล์ givetochild1415@gmail.com    

2.  แฟกซ์  มาที่ 02-640-9363   

3. กดเป็นเพื่อนทางไลน์นี้ Linkไปได้เลยค่ะ    LineID:@givetochild  โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน น้องผึ้งคอยให้คำแนะนำท่าน  

    


 

 

 

 

Visitors: 295,306