edonation TMB

บริจาคโดยการสแกน QRcode  อำนวยความสะดวกของท่าน 

ไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถมีส่วนช่วยเหลือเด็กป่วยได้  

 

หลักฐานการบริจาคของท่านไปแสดงในระบบสรรพากรโดยอัตโนมัติเพื่อรอการลดหย่อนภาษี  ไม่ต้องรอขอใบเสร็จกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอีกต่อไป

Visitors: 200,778