• โรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ที่ดูแลโรคเด็กเฉพาะทางแห่งเดียวในประเทศไทย

  • แต่ละปีมีผู้ป่วยเด็กเข้ารับบริการปีละ 400,000 ราย จากทั่วประเทศ

  • คงจะดีถ้ามีห้องไอซียูเพียงพอให้เด็กป่วยที่ถูกส่งตัวจากทั่วประเทศมีโอกาสเข้ารับการรักษา

  • สนับสนุนโครงการ Little Miracle เพื่อผู้ปวยเด็กห้องไอซียูมีโอกาสกลับสู่ครอบครัว

  • เงินบริจาคของคุณทำอะไรได้บ้าง

  • ปาฏิหาริย์เล็กๆเพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

Visitors: 233,256